​ANIMACIJE


Snove je teško materijalizovati, mesta ili ideje koje smatrate neizvodljivim u realnom svetu... Ali ne i u virtuelnom. Tu mi nastupamo!

Zajedno sa timom ljudi, za koje animacijska produkcija, to jest izrada animacija, predstavlja užitak i dodir ka svetu gde je sve moguće i neverovatno, radimo sledeće: izrada animacija trodimenzionalnih (3D) scena, izrada animacija dvodimenzionalnih (2D) scena i izrada animacija kao FBX format, bez modela (Animacija/Animacijska produkcija koristeći samo "kosti"). Ako Vam se snovi učine nemogućim ili nestvarnim, ili prosto Vam izrada animacija ne ide od ruke, obratite se nama. Mi ne znamo za nemoguće, mi ostvarujemo snove. Naša animacijska produkcija ne zna za granice, jer smo i mi sanjari!